Бой за 1-е и 2-е места

Очки

1 Alukard 1
2 ~Black_Beard~ 0

    Бой за 3-е место

Очки

1 Intens[H]  0
2 [WG]-Klein-[L]  1